Minnertsga 1 – Veenhuizen1

Aanwezig: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geart Siegersma
 3. Herre de Vries
 4. Frans Schiphof
 5. Rudmer de Vries
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Ydo Hoekstra
 9. Enne Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Jidert de Vries
 12. Roan Joostema
 13. Hylke Hoekstra
 14. Roy v Rees

Hardegarijp 2 – Minnertsga 2

Vertrek: 10 : 20 uur

Aanvang: 12 : 00 uur

 1. Jildert Glazema
 2. Roy van Rees
 3. Sieb Driessen
 4. Meino de Vries
 5. Hendrik Kootstra
 6. Bram Klaver
 7. Henk Jan v Dalfsen
 8. Geert Andringa
 9. Marco ter Horst
 10. Marten Bergsma
 11. Sander Zonderland

Minnertsga 3 – Sc Franeker 5

Aanwezig: 13 : 30 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Tjerk Nagel
 3. André Harder
 4. Syrt Glazema
 5. Jens Kaap Jensma
 6. Robert Loonstra
 7. Willem de Vries
 8. Klaas Wiersma
 9. Pieter Vogels
 10. Martin Walda
 11. Rein Gert Boomsma
 12. Jacobus Zwart jr
 13. Enne Joostema
 14. Hein Joostema
 15. Gerard Sinnema