Minnertsga 1 – Twijzel 1

Aanwezig: 13 : 15 uur

Aanvang: 14 : 30 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jorn Helder
 2. Geart Siegersma
 3. Herre de Vries
 4. Hilco PLat
 5. Roy van Rees
 6. Jens de Boer
 7. Hidde de Vries
 8. Jildert de Vries
 9. Enno Kingma
 10. Laurens Hoekstra
 11. Roan Joostema
 12. Sieb Driessen
 13. Arnoud Wassenaar
 14. Sander Zonderland
 15. Jildert Glazema

Minnertsga 2 – Workum 2

Aanwezig: 11 : 00 uur

Aanvang: 12 : 00 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jildert Glazema
 2. Rinke Kamstra
 3. Hendrik Kootstra
 4. Marco ter Horst
 5. Outger Terpstra
 6. Bram Klaver
 7. Sieb Driessen
 8. Geert Andringa
 9. Marten Bergsma
 10. Sander Zonderland
 11. Hjerre Miedema
 12. Rimmer Wijngaarden
 13. Abel Abraham
 14. Mees Moerbeek

Sc Franeker 5 – Minnertsga 3

Aanwezig: 13 : 45 uur

Vertrek: 14 : 00 uur

Aanvang: 15 : 00 uur

De volgende spelers worden uitgenodigd:

 1. Jacob Faber
 2. Klaas Wiersma
 3. Tjerk Nagel
 4. Jens Jensma
 5. Hein Joostema *
 6. Martin Walda
 7. Syrt Glazema
 8. Jesper v.d. Laan
 9. Jacobus Zwart jr. *
 10. Ties Dijkstra
 11. Roan Zoodsma
 12. Klaas Abma
 13. Willem Nieuwhof
 14. Willem de Vries *