Voorlopige A selectie

Trainer: Duco Mulder

Leiders: Richard van Wier, Bart Stroosma, Gerlof Glazema

Grensrechter: Wim Abma

1 Jorn helder

2 Herre de Vries

4 Hidde de Vries

5 Enno Kingma

6 Roan Hein Joostema

7 Jildert de Vries

8 Laurens Hoekstra

9 Roy van Rees

10 Geert Siegersma

11 Frans Schiphof

12 Ydo hoekstra

13 Rudmer de Vries

14 Hylke hoekstra

15 Hilko Plat

16 Sieb Driessen

17 Henk Helmus

18 Jens Visser

19 Enne Joostema

20 Marco ter Horst

21 Jilke Terpstra

 

Voorlopige B selectie

Trainer: Jaap van Rees

Leiders: Aant van der Veen, Klaas van der Schaar, Albert Helder

Grensrechter: Bauke Joostema

1 Jildert Glazema

2 Marten Bergsma

3 Sander Zonderland

4 Jorrit vd Veen

5 Bram Klaver

6 Hendrik kootstra

7 Meino de Vries

8 Rinke Kamstra

9 Willem de Vries

10 Outger Terpstra

11 Geert Andringa

12 Jacobus zwart junior

13 Hylke Bruinsma

14 Rienk van der Veen

15 Henk Jan van Dalfsen

16 Henri Wassenaar

17 Rimmer Wijngaarden

18 Niels Jensma

 

Voorlopige C selectie

Trainer: Goffe Jensma

Leider: Willem de Vries

Grensrechter: Ruurd de Vries

1 Jacob Faber (k)

2 Tjerk Nagel

3 Andre Harder

4 Syrt Glazema

5 Jens Jensma

6 Robert Loonstra

7 Remco vd Mossel

8 Rein G. Boomsma

9 Hein Joostema

10 Gerard Sinnema

11 Klaas Wiersma

12 Jacob Wassenaar

13 Pieter Vogels

14 Hein L. Joostema

15 Herman Sytema

16 Folkert Feenstra

17 Age A. Posthumus

18 Bauke Joostema (rk)

19 Ruurd de Vries (rk)

20 Rein Sybe Faber

21 Guido van der Meer