Betreft nacompetitiewedstrijd Minnertsga 2 tegen Heerenveense Boys 3

zaterdag 8 juni aanvang 14.30

 

De volgende spelers zijn uitgenodigd:

Jildert Glazema

Sieb Driessen

Rudmer de Vries

Geart Siegersma

Outger Terpstra

Remco v.d.Mossel

Jens Visser

Hylke Hoekstra

Sander Zonderland

Rienk v.d.Veen

Laurens Hoekstra

Johan Boersma

Marco ter Horst

Meino de Vries

Willem de Vries

Rimmer Wijngaarden