De foto’s gemaakt door Goffe Jensma.

Meer foto’s van diverse teams zijn te vinden op de Facebook-pagina en Instagram-account van de VVM.