Meer foto’s zijn te vinden op de Facebook-pagina en het Instagram-account van de vereniging.

De foto’s zijn gemaakt door Goffe Jensma.