Sarah, een jong, klein meisje, wees en ongewenst. Gevonden door Els, in de straten van
Soroti, Uganda.
Dit meisje is de reden dat Els in 1999 een opvanghuis startte, Amecet. Dit betekent huis van
vrede.
Hier worden kinderen opgevangen wiens ouders zijn overleden door AIDS. Daarnaast
worden pasgeboren baby’s opgevangen waarvan de moeder bij de bevalling is overleden.
De derde groep kinderen die wordt opgenomen, zijn verwaarloosde kinderen die door de
politie of kinderbescherming bij Els worden gebracht.
Inmiddels heeft Els duizenden kinderen geholpen en gered.
Alhoewel Amecet geregistreerd staat als erkend opvanghuis, ontvangt het geen geld van de
Ugandese overheid. Het opvanghuis kan bestaan door giften van kerken, familie, vrienden.
Els haar broer, Theo, heeft hier in Nederland een stichting voor Amecet opgericht: Stichting
de Figurant.
Voor meer informatie over dit project verwijs ik jullie naar hun website, hier staat ook hoe je
een donatie kunt geven.
https://www.amecet-childrenshome.com/
Zelf ben ik van november 1997 tot maart 1998 in Soroti geweest met Jeugd met een
Opdracht, een christelijke zendingsorganisatie. Ik heb gezien hoe hoog de nood toen was,
hoeveel kinderen op straat dolen, zonder ouders, zonder huis en zonder perspectief.
Het is fijn om een klein gebaar te kunnen maken naar deze kinderen.
Zoals jullie kunnen zien, zijn de kinderen in Soroti heel blij met de voetbalkleren van VVM.
Groetnis, Petra Abma