• De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 22/23 zijn alweer een tijdje bezig. In dat kader hebben er de afgelopen weken een aantal gesprekken plaats gevonden met de trainers & leiders, het jeugdbestuur en de Commissie Voetbaltechnische Zaken. Tijdens deze overleggen hebben we de selecties voor de senioren elftallen vastgesteld. Er is bewust gekozen om niet met voorlopige selecties te werken, omdat de trainers alle spelers, inclusief de 4 spelers overgekomen uit de JO19 al veelvuldig aan het werk hebben gezien.  

   

  A-selectie 22/23 

  Trainer: Duco Mulder 

  Leiders: Richard van Wier, Bart Stroosma, Jens Visser 

  Grensrechter: Wim Abma 

   1      Jorn Helder 

  2      Jeroen Haarsma 

  3      Feike Nieuwhof 

  4      Jort Jan Haarsma 

  5      Frans Schiphof 

  6      Henk Helmus 

  7      Hidde de Vries 

  8      Herre de Vries 

  9      Mees Moerbeek 

  10    Jildert de Vries 

  11    Gerlof Glazema 

  12    Laurens Hoekstra 

  13    Enne Joostema 

  14    Enno Kingma 

  15    Hilko Plat 

  16    Hylke Hoekstra 

  17    Geert Siegersma 

  18    Willem Nieuwhof 

  19    Roan Zoodsma 

  20    Ydo Hoekstra 

  21    Hjerre Miedema 

  22    Jarco Kingma 

   

  B-selectie 22/23 

  Trainer: Jaap van Rees 

  Leiders: Aant van der Veen, Klaas van der Schaar, Jildert Glazema 

  Grensrechter: Klaas de Vries 

   1      Jildert Glazema 

  2      Roy van Rees 

  3      Sieb Driessen 

  4      Meino de Vries 

  5      Jeroen Stellingwerf 

  6      Bram Klaver 

  7      Leonardo Wassenaar 

  8      Ties Dijkstra 

  9      Klaas Abma 

  10    Niels Kaap Jensma 

  11    Rudmer de Vries 

  12    Geert Andringa  

  13    Sander Zonderland 

  14    Outger Terpstra 

  15    Jorrit van der Veen 

  16    Rienk van der Veen 

  17    Hendrik Kootstra 

  18    Marten Bergsma 

  19    Jacobus Zwart jr. 

  20    Folkert Feenstra 

  21    Henk Jan van Dalfsen 

   

  C-selectie 22/23 

  Trainer: Goffe Jensma 

  Leider: Willem de Vries 

  Grensrechter: Ruurd de Vries 

   1      Jacob Faber (k)  

  2      Willem de Vries 

  3      Tjerk Nagel 

  4      Syrt Glazema 

  5      Guido van der Meer 

  6      Rimmer Wijngaarden 

  7      Hein Joostema 

  8      Gerrit Dijkstra 

  9      Gosse Hoekstra 

  10    Gerard Sinnema 

  11    Robert Loonstra 

  12    Klaas Wiersma 

  13    Hein Lieuwe Joostema 

  14    Hylke Bruinsma 

  15    Herman Sytema 

  16    Meint Lautenbach 

  17    Bauke Joostema (rk) 

  18    Rein Gert Boomsma (rk) 

  19    Jacob Wassenaar 

  20    Sjoerd Wijngaarden 

  21    Peter Sinnema 

  22    Remco van der Mossel 

  23    Rein Sybe Faber 

  24    Feike Jochum Vogel 

  25    Pieter Vogels 

  26    Ruurd de Vries (rk) 

   

  De startdag van de A- en B-selectie zal plaats vinden op zaterdag 13 augustus. Om 10 uur verzamelen in de kantine waarna er 's ochtends en 's middags getraind zal worden. 

   De rest van de voorbereiding zal binnenkort op de site komen te staan. 

   Voor nu een goede zomervakantie gewenst! 

   

  Met vriendelijke sportgroet, 

   

  TC senioren vv Minnertsga