• Voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2022/2023

  15 jul 2022 IJ
 • De indeling van de jeugdteams van V.V. Minnertsga.

  De voorlopige indeling van de jeugdteams en een groot deel van het begeleidend kader voor het seizoen 22/23 is bekend.

  De VTC in de afgelopen periode samen met trainers en leiders volop in voorbereiding  geweest met de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 22/23. Samen zijn zij gekomen tot de indeling die verderop in dit bericht is weergegeven.

  Hoe is deze voorlopige indeling tot stand gekomen?

  Voor het maken van deze indeling is in de basis gebruik gemaakt van

  1-      De leeftijdscategorieën van de KNVB.

  2-      Het tekort aan spelers in een team opvullen met dispensatiespelers uit een naast hogere leeftijdsklasse.

  3-      Het tekort aan spelers in een team opvullen met spelers uit een naast lagere leeftijdsklasse.

  Wanneer wordt deze indeling definitief?

  De jeugdteam indeling wordt definitief vlak voor de start van de reguliere competitie 22/23. We noemen deze indelingen voorlopig, omdat er door diverse omstandigheden nog wisselingen zouden kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er eventueel de mogelijkheid om de indeling tijdens de winterstop aan te passen.

  Trainingsdag. De aftrap van seizoen 22- 23

  Op zaterdag 27 augustus zal er net als afgelopen seizoen afgetrapt worden met een trainingsdag voor alle jeugdteams van de VVM. In samenwerking met de activiteitencommissie zal een feestelijke start van het nieuwe seizoen worden georganiseerd. Mochten er dan vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan de aanwezige coördinatoren van de JC/VTC en de trainers/leiders van de teams. Informatie over deze aftrap volgt nog op de site.

  De trainingen voor de jeugd starten vanaf maandag 29 augustus (week 35).

  Het kan zijn dat een trainer hier op individueel niveau van afwijkt. Die trainers zullen dan persoonlijk het team informeren. Het trainings- en keeperstrainingsschema zal medio augustus op de site worden gepubliceerd.

  Kader

  Wij zijn als VTC super blij dat zich voor een groot aantal teams één of meerdere trainers/leiders beschikbaar hebben gesteld!  Voor een aantal teams is het spijtig genoeg nog niet gelukt om trainers en leiders te vinden. Wij hopen hier in de komende periode alsnog invulling aan te kunnen geven.

  Voor het kader wat heeft aangegeven te willen stoppen in het volgende seizoen is er op 27 augustus de gelegenheid om sleutels en leidersjassen in te leveren.

   

  Team JO8

  Roan Stienstra

  Ingmar Wassenaar

  Fedde Yntema

  Thyme Boomsma

  Hylke Rudmer de Haan

  Lars de Vries

  Dana Terpstra

   

  Leiders: Outger Terpstra,  Gerrit Boomsma

  Trainers: Jens Roan Jensma, Jacob Jensma,

  Aanspreek punt VTC/JC: Pieter Wiersma

   

   

  Team JO9

  Jorrit Wiersma

  Jesse de Haan

  Werner de Boer

  Rymer Visser

  Jurre v/d Weide

  Sep Sinnema

  Jesse Wiersma

  Daan Geertsma

   

  Leiders: Pieter Wiersma, Gerrit Jan Visser

  Trainers: Sjoerd Hendric Kerlien, Haie Hisse Wagenaar, Mats Wagenaar, Hedzer Miedema

  Aanspreekpunt VTC/JC: Pieter Wiersma

   

  Team JO11

  Jesse Deelstra

  Mink Bouma

  Jan Bronger

  Zenno Reuten

  Zeeger Reuten

  Jens Sinnema

  Ylan Wassenaar

  Senna Boomsma

  Kars Andringa

  Evan Terpstra

  Jilke Bruinsma

  Dylano Knol

  Leiders: Jacob Wassenaar, Christianne Boomsma

  Trainers: Jurre Wagenaar, Sander v/d Schaar, Arjen Kerlien

  Aanspreekpunt VTC/JC: Arjen Kerlien

   

  Team JO12

  Yvon de Vries

  Ruben Wagenaar

  Jesse Poelstra

  Rick Dijkstra

  Hidde Faber

  Ruben Terpstra

  Seppe Terpstra

  Marten Boomsma

  Sander Wiersma

  Bram de Boer

   

  Leiders: Rein Siebe Faber, Gerard Wagenaar

  Trainers: 1e training: Niek de Vries, Erin van Wier,  Ulbe Joostema, Lucas Abma                                                                                                          

  Aanspreekpunt VTC/JC: Arjen Kerlien

   

  Team JO13

  Elianne Wiersma

  Brent Polstra

  Silvester van der Molen

  Leon van Steinvoorn

  Lasse Boomsma

  Hoite Miedema

  Jarno Oegema

  Tjisse Rienks

  Sverre Andringa

  Marije Zeldenrust

  Isis Nynke Elsenga

  Imco Jensma

   

  Leiders: Rein Gert Boomsma, Thijs Rienks

  Trainers: Geert Siegersma, Mees Moerbeek, Klaas Abma

  Aanspreekpunt VTC/JC Arjen Kerlien

   

  Team JO15

  Hero Wagenaar

  Matijn v/d Schaar

  Hedzer  Wiersma

  Mayna Feenstra

  Cynthia Kamma

  Djurre Zeldenrust

  Zoé v/d Veen

  Site Wassenaar

  Renze Plat

  Sytze Terpstra

  Mohamed Nafea

  Mink Terpstra

  Abdelghani Kabahji

   

  Leiders: Chris Wassenaar, Jeroen Wagenaar

  Trainers: Vacant

  Aanspreekpunt VTC/JC: Vacant

   

  Team JO17

  Haie Hisse Wagenaar

  Jens Roan Jensma

  Bram de Jong

  Jiles Bouma

  Jesse Hoekstra

  Jacob Jensma

  Jilke Foppe Zoodsma

  Amber de Vries

  Arjen Meersma

  Jente Terpstra

  Mark v/d/ Mossel

  Hidde v/d Mossel

  Djimmy Adema

  Sem Nagel

   

  Leiders: Henk de Vries,  2e leider vacant

  Trainers: Herre de Vries, Jildert de Vries, 2e trainer vacant

  Aanspreekpunt VTC/ JC: Vacant

   

  Team JO19

  Jelter Meijer

  Jan Jensma

  Syberen Hoeksma

  Lucas Abma

  Ysuf Oremis

  Gerben Wielenga

  Niek de Vries

  Erin van Wier

  Ulbe Joostema

  Sander v/d Schaar

  Jurre Wagenaar

  Rick Holwerda

  Mats Wagenaar

  Hedzer Miedema

  Sjoerd Hendric Kerlien

  Rutger v/d Mossel

  Leiders: Johan Wiersma, Hilco Wagenaar

  Trainer: Johan Wiersma

  Aanspreekpunt VTC/JC: Vacant