• Privacy

  Per 25 mei 2018 is de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving heeft ook gevolgen voor de VVM. Hieronder lees je de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen.

  • Wat doet de VVM met mijn gegevens?

  De VVM bewaart gegevens van leden, donateurs en vrijwilligers in het programma Sportlink. Deze gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo hebben we je NAW-gegevens en e-mailadres nodig om je aan te melden bij de KNVB. Je bankrekeningnummer gebruiken we voor het afschrijven van de contributie. Ook kun je op de foto komen (zie volgende vraag). Daarnaast gebruiken we de e-mailadressen van leden, vrijwilligers en donateurs om nieuwsbrieven te sturen en uitnodigingen voor activiteiten en ledenvergaderingen.

  • Kunnen er foto’s van mij op de website en Facebook worden geplaatst?

  Ja. Tijdens activiteiten, trainingen en wedstrijden op het sportcomplex van VVM kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. We vragen niet iedereen op deze beelden persoonlijk om toestemming om ze te mogen publiceren. Wil je beslist niet op de foto komen? Dan kun je dat natuurlijk altijd aangeven bij ons, dan houden we daar rekening mee. Daartoe zijn we zelfs wettelijk verplicht.

  • Wie kunnen er allemaal bij mijn gegevens?

  Bij de VVM kunnen alleen personen bij je gegevens voor wie dat vanuit hun functie nodig is. Alleen bestuursleden, technische staf en verenigingsfunctionarissen hebben toegang tot Sportlink. Binnen Sportlink zijn niet alle gegevens voor iedereen toegankelijk.

  • Wat als ik mijn gegevens wil laten verwijderen?

  Je hebt het recht om van ons te vragen om je gegevens te verwijderen. Let wel dat je dan niet meer lid kunt zijn van onze vereniging. We hebben die gegevens immers nodig om je te kunnen laten voetballen.

  • Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy bij de VVM?

  Je kunt met vragen terecht bij Gerard Sinnema (secretaris@vvminnertsga.nl).

  Wil je meer weten over privacy bij de VVM? Klik dan hier voor een uitgebreid privacy statement.

  Hier vind je meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de KNVB.